VARUMÄRKESIDENTITET

Varumärket är kärnan i varje verksamhet, men att bygga varumärken handlar inte längre enbart om att sälja eller designa en logga. Det handlar om att skapa relationer och bygga ett förtroende hos dina kunder, med ett tydligt varumärke som genomsyrar hela verksamheten.

Vi strävar efter att göra livet enklare genom intelligenta, distinkta och vackra varumärkesupplevelser. Kärnan är alltid en djärv idé, en ambitiös vision som fångar kärnan i ett varumärke och driver varumärket framåt.


Hur ska varumärket uppfattas? Det definieras i varumärkesidentiteten, där vi bland annat jobbar med den verbala tonaliteten med narrativ och storytellingsystem och den visuella tonaliteten som definierar den grafiska grundstrukturen med grafisk identitet, logotype, tonalitet, färgpalett och bildspråk.

Varumärkeskännedom

Logga & Symbol

Paketering

Varumärkesstrategi

Design

Assets

Förpackningsdesign

Produktdesign

Ikonspråk

Graphic Motion

Copywriting

Grafiska element

G R A F I S K

I D E N T I T E T

Vi utvecklar en grafisk grundstruktur med logotype, tagline och garant tillsammans med färgpalett, typografi och bildspråk. I den grafiska identiteten ingår också riktlinjer för hur de olika elementen används. Det säkerställer att en hållbar image, dvs marknadens bild av varumärket, kan skapas.

T O N A L I T E T

Vi sätter riktlinjer och tonalitet för uttryck i text, för att samma språk ska genomsyra allt som görs kopplat till varumärket. Tonaliteten ska också matcha förväntansbilden hos kunder och andra intressenter.

S T O R Y

Vi utvecklar en identitet som samlar ihop de viktigaste associationerna som ska knytas till ditt varumärke. Därefter skriver vi ett narrativ för den story som ska genomsyra all kommunikation – både internt och externt.